La fascia olivata Spoleto-Assisi candidata al programma GIAHS